Uspešna izvedba EU projekta "Creaticon digital transformation"

Podjetje Creaticon d.o.o. uspešno izvedla projekt »Creaticon digital transformation«, sofinanciran iz Državnega načrta za oživitev in odpornost 2021-2026, v okviru Razpisa za zbiranje projektnih predlogov »Nepovratna sredstva za digitalizacijo«. 

Skupna vrednost projekta je 632.625,03 HRK (83.963,77 €), skupni upravičeni stroški pa 508.600,00 HRK (67.502,82 €). Skupna višina nepovratnih sredstev je 279.729,99 HRK (37.126,55 €), obdobje izvajanja projekta pa je bilo od 15. avgusta 2022. do 15.08.2023.

Podjetje Creaticon d.o.o. s tem projektom uspešno izboljšali konkurenčnost in poslovno učinkovitost z uspešno implementacijo Načrta digitalne transformacije. Z izvedbo projekta bo zagotovljeno zaposlovanje novih sodelavcev in povečanje prihodkov od prodaje, z uvedbo digitalnih rešitev s področja IT pa je bilo izboljšanih 9 poslovnih procesov.

Aktivnosti projekta bile so:

  • Izvedba načrta digitalne transformacije
  • Navedene aktivnosti so vključevale uvajanje novih proizvodnih postopkov, načinov izvajanja storitev in organizacijskih praks preko naslednjih podaktivnosti z namenom digitalne transformacije poslovanja, poslovnih procesov in proizvodnje:
    • Nabava digitalnih rešitev in tehnologij za pospeševanje digitalizacije za namen digitalne transformacije poslovanja, poslovnih procesov in proizvodnje
    • Implementacija in prilagoditev digitalnih rešitev z novimi internimi sistemi, ki prispevajo k digitalizaciji za namen digitalne transformacije poslovanja
    • Krepitev digitalnih veščin zaposlenih v zvezi z novimi digitalnimi rešitvami in tehnologijo za namen izvajanja Načrta digitalne transformacije podjetja
  • Project management
  • Promocija in vidnost

 

Projekt je sofinancirala Evropska unija v okviru Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost 2021-2026.

 

Creaticon d.o.o. je uspješno proveo projekt „Creaticon digitalna transformacija"